InBody

{loadposition biospace}  

 

InBody

Kompanija InBody Co., Ltd osnovana je 1996. u Južnoj Koreji od strane gospodina Ki-Cul Cha Ph.D. Veoma brzo je zauzela vodeću poziciju na tržištu analizatora sastava tela gde se i danas nalazi. InBody proizvodi analizatore sastava tela, prvi u svetu analizatori sastava tela koji koriste multifrekvencijsku tehnologiju u kombinaciji sa sistemom od 8 doditnih elektroda.

 
Ono što InBody analizatore sastava tela razlikuje od konkurencije jeste tehnologija multifrekvencijskog direktnog segmentnog merenje sa osam dodirnih elektrosa koja ne koristi empirijske podatake i procene.
 
Zahvaljujući inovacijama i primenjenoj tehologiji InBody analizatori sastava tela pružaju visoku tačnost i reproduktibilnost rezultata.