120706 2

HemoCue® Glukoza 201+ Sistem

120706 2

 

HemoCue Glukoza 201+ Sistem meri nivoe glukoze za potrebe dijagnoze dijabetesa.
Daje rezultate ekvivalentne laboratorijskim uslovima. Ne samo da koristi jedinstvenu tehnologiju kivete koja omogućuje najviši stepen tačnosti u samo tri jednostavna koraka, već značajno smanjuje rizik od kontaminacije.

 

 • Omogućava vam donošenja odluke na mestu uzimanja uzorka.
 • Koristi se za skrining, praćenje i dijagnostikovanje dijabetes melitus-a.
 • Precizno praćenje zbog bolje glikemijske kontrole.
 • Smanjuje rizik od propuštenih hipoglikemija kod novorođenčadi.
 • Smanjuje granice greške i rizik od infekcije.
 • Korišćenjem tehnologije mikrokivete nije potrebno prineti analizator blizu pacijenta, pa se time smanjuje rizik širenja infekcije.
 • Mikrokivete su individualno zapakovane kako bi se izbegla kontaminacija i maksimalno produžio vek trajanja.
 • Nema klinički značajnih varijacija između različitih lotova.
 • Analizator je fiksno kalibrisan, nije potrebna rekalibracija.
 • Nudi udobnost i fleksibilnost.
 • Sistem koji se nosi u ruci i radi na baterije i idealan je za rad na terenu.

https://www.youtube.com/watch?v=nQqEX-YGXcg