Hematološki brojač Swelab


Boule Diagnostics AB je osnovana 1992. godine akvizicijom kompanije Karo Bio Diagnostics AB. Istorija kompanije počinje davnih 1950-ih, kada je osnivač Swelab Instrument AB, Erik Öhlin, razvio prvi automatski brojač krvnih ćelija u Evropi. To je rani prethodnik današnjih instrumenata iz Boule-a. Osnivači Boule američke podružnice, Clinical Diagnostic Solutions Inc. (CDS) ima sličnu istoriju koju crpi iz Coulter Corporation koja je razvila prvi svetski brojač krvnih ćelija

Obezbedite bezbedno i efikasno korišćenje donirane krvi

Efikasna obrada donirane krvi i njena sigurna primena u transfuzijama zahteva ozbiljnu tehnologiju testiranja koja daje brze i tačne rezultate. Zahvaljujući svom brzom, jednostavnom za korišćenje i jedinstvenom MPA adapteru mikro pipete, visoko preciznim rezultatima i ugrađenim monitoringom kvaliteta, Swelab Alfa Plus hematološki analizatori pomažu bankama krvi i transfuzijama u obezbeđivanju ovih vitalnih ciljeva.

uzorkovanje swelab mpa

MPA funkcija nudi brzo testiranje pre donacije

Swelab Alfa Plus analizatore karakteriše MPA punjač/adapter za uzorkovanje sa mikro pipetom. Jednostavno bocnite prst, povucite krv u specijalnu 20ml mikro kapilarnu cevčicu, postavite je u adapter i ubacite u analizator. Jedan minut kasnije, vidite sve ključne rezultate na dodir osetljivom ekranu. Nema pripreme, nema pred razređivanja, nema vakumskih tubica i nema igala.

Osim što brzo određuje krvne ćelije u pred donacijskoj krvi, MPA čuva vene za sam čin donacije.

Brzo testiranje hemoglobin/hematokrita, WBC belih krvnih zrnaca i PTL trombocita

Pre donacije, pred donorsko testiranje pomaže pri potvrdi pogodnosti dobrovoljnog davaoca krvi. Ključno pitanje je da li je dobrovoljni davalac krvi pogodan za donaciju, koliko je tačno njegov broj trombocita PTL i da li dobrovoljni davalac krvi moža nosi neku infekciju. Swelab Alfa Plus brzo analizira i prezentuje ove parametre, pokazuje HGB/HCT, PLT trombocite i WBC vrednosti belih krvnih zrnaca u jednostavnim za razumevanje profilima.

ww.swelab.se