Fitlight Trainer

{loadposition fit}  

 

FITLIGHT Sport korporacija specijalizovana je za projektovanje i proizvodnju opreme i tehnologije za primenu u sportu i zdravstvu. Inženjerski tim kompanije FitLight nastavlja da razvija inovativne proizvode namenjene poboljšanju ljudskih mogućnosti.

Erik Veje Rasmusen , danski profesionalni rukometaš i rukometaš reprezentacije, razvio je revolucionaran sistem obuke, Octopus Trainer , 2007. godine. Brzi razvoj i usavršavanje Octopus Trainer sistema doveo je do novog proizvoda FITLIGHT Trainer ™ , fleksibilnu bežičnu verziju . FITLIGHT Trener ™ ima sposobnost da se prilagodi i podesi da se izmere svi atributi koji se odnose na ljudske performanse – vreme reakcije, koordinaciju ruku / oka , brzina, agilnost , snaga – sve integrisano u jedan sistem.

FITLIGHT Trainer™ je jedinstven bežični sistem za reakciju i profesionalnu upotrebu koji se sastoji od 8 LED markera kojima se upravlja preko tableta. Markeri se koriste kao mete za vežbača da ih deaktivira ili aktivira i može se prilagoditi i konfigurisati za sve sportove i režime obuke. Sistem je svestran i dinamičan, sa sposobnošću da proceni različite karakteristike ljudskih performansi, kao što su vreme reakcije, brzina, okretnost, koordinacija – sve se to meri kako bi se moglo analizirati.


www.fitlighttrainer.eu