Dijabetesno stopalo

 

Danas se 20-40% sredstava zdravstvene zaštite utrošenih na dijabetes odnose na dijabetesno stopalo.

Da bi se sprečile amputacije i druge komplikacije, kao i uspostavila kontrola troškova, važno je dijagnostikovati i lečiti ranu što je pre moguće.
Jedan od najvažnijih faktora vezanih za lečenje ulkusa jeste postojanje ili nepostojanje periferne arterijske bolesti, pa se ishemija mora isključiti u procesu dijagnostike.

Ovo je veoma važno, jer 50% svih pacijenata sa dijabetesom pati od periferne arterijske bolesti.

Prisustvo periferne arterijske bolesti takođe podrazumeva povećani rizik od kardiovaskularnih bolesti.