alt

CardioHealth Station

CardioHealth Station U samo nekoliko koraka odrađuje se kompletna procena rizika od kardiovaskularnih bolesti, uključujući detaljan izveštaj. CardioHealth Station je intuitivan i stoga jednostavan za koršišćenje. Uređajem može da rukovati medicinski profesionalac nakon osnovne obuke. . Što je CardioHealth Station?  CardioHealth Station je savršen alat za utvrđivanje kardiovaskulanog statusa za potrebe personalizovane preventivne medicine.  U potpunosti …

CardioHealth Station Read More »