alt

CardioHealth Station

alt

CardioHealth Station

U samo nekoliko koraka odrađuje se kompletna procena rizika od kardiovaskularnih bolesti, uključujući detaljan izveštaj. 

CardioHealth Station je intuitivan i stoga jednostavan za koršišćenje. Uređajem može da rukovati medicinski profesionalac nakon osnovne obuke.

.

alt


Što je CardioHealth Station?

  •  CardioHealth Station je savršen alat za utvrđivanje kardiovaskulanog statusa za potrebe personalizovane preventivne medicine.
  •  U potpunosti automatiizovano mrenje IMT karotide u stvarnom vremenu.
  •  Multimodaliteti (BP, ABI & POCT).
  •  Sveobuhvatni izveštaj za 5 minuta.
  •  Globalne procene rizika (evropski i američki rezultati).
  •  Ekran osetljiv na dodir visoke rezolucije.
  •  Potrebna minimalna obuka operatera.
  •  Potpuna nezavisnost operatera prilikom ponavljanja pregleda olakšava praćenje lečenja.

alt

 alt