alt

Bicikl ergometri

 


Excalibur Sport ergometar

Karakteristike:

 • Predstavlja realizaciju najnovijih zahteva na području moderne sportske medicine. 
 • Pojednostavljena tastatura sa 3 tastera, omogućuje potpun pristup svim funkcijama menija. 
 • Zavisno o individualnim potrebama, moguće je odabrati različite parametre ili 1 od 5 unapried definisanih programa. 
 • Moguće podešavanje nivoa opterećenja (8 -2500W), visine sedišta i nagiba ručki.
 • Sadrži programabilnu jedinicu s jednim LCD ekranom.
 • Omogućena bežična komunikacija s računarom.
 • Maksimalna dopuštena težina pacijenta 160 kg.
 • Težina: 91 kg; dimenzije: 125x60x107 cm.
   

alt

Preuzmite katalog

alt

 

Corival CPET ergometar

Karakteristike:

 • Programibilna upravljačka jedinica sa ekranom osetljivim na dodir.
 • Zavisno o individualnim potrebama, moguće je podešavanja različitih parametre ili odabir jednog od unapried definisanih programa.
 • Moguće podešavanje nivoa opterećenja (7-1000W), visine sedišta i nagiba ručki.
 • USB i RS232 konektori za povezivanje sa eksternim uređajima.
 • Moguće podešavanje bicikla za pedijatrijsku upotrebu.
 • Moguća nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska i SpO2.
 • Maksimalna dopuštena težina pacijenta 180 kg.
 • Težina: 65 kg; maksimalne dimenzije: 105x46x114 cm.
   

corvilcpet

Preuzmite katalog

alt

 

Corival Rehab ergometar

Karakteristike:

 • Programibilna upravljačka jedinica sa ekranom osetljivim na dodir.
 • Zavisno o individualnim potrebama, moguće je podešavanja različitih parametre ili odabir jednog od unapried definisanih programa.
 • Moguće podešavanje nivoa opterećenja (7-1000W), visine sedišta i nagiba ručki.
 • USB i RS232 konektori za povezivanje sa eksternim uređajima.
 • Moguća nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska i SpO2.
 • Maksimalna dopuštena težina pacijenta 180 kg.
 • Težina: 65 kg; maksimalne dimenzije: 155x46x114 cm.
   

corvilrehab

 

Preuzmite katalog

alt

 

Corival Recumbent ergometar

Karakteristike:

 • Pojednostavljena tastatura sa 3 tastera, omogućuje potpun pristup svim funkcijama menija.
 • Zavisno o individualnim potrebama, moguće je odabrati različite parametre ili 1 od 5 unapried definisanih programa.
 • Moguće podešavanje nivoa opterećenja (7-1000W), visine sjdišta i nagiba ručki.
 • Moguće podešavanje bicikla za pedijatrijsku upotrebu.
 • Moguća nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska.
 • Sadrži programabilnu jedinicu sa dva LCD ekrana, jedan za korisnika a drugi za lekara; jedinica može komunicirati bežično s računarom.
 • Maksimalna dopuštena težina pacijenta 250 kg.
 • Težina: 80 kg; maksimalne dimenzije: 177x76x112 cm.
   

Preuzmite katalog

alt

 
Corival Pediatric ergometar
 

Karakteristike:

 • Pojednostavljena tastatura sa 3 tastera, omogućuje potpun pristup svim funkcijama menija.
 • Zavisno o individualnim potrebama, moguće je odabrati različite parametre ili 1 od 5 unapried definisanih programa.
 • Moguće podešavanje nivoa opterećenja (7-1000W), visine sedišta i nagiba ručki.
 • Moguće podešavanje bicikla za pedijatrijsku upotrebu.
 • Moguća nadogradnja jedinice za merenje krvnog pritiska.
 • Sadrži programabilnu jedinicu sa dva LCD ekrana, jedan za korisnika a drugi za lekara; jedinica može komunicirati bežično s računarom.
 • Maksimalna dopuštena težina pacijenta 95 kg.
 • Težina: 33 kg; maksimalne dimenzije: 93x66x93 cm.
   

alt

Preuzmite katalog

alt