Adtec Healthcare

{loadposition adtec}  

Adtec Healthcare, evropska podružnica Adtec plasma technology  nalazi se u Londonu i preko 10 godina sarađuje sa vodećim naučnim institutima kao što su Max-Planck Institut za izvan zemaljsku fiziku u Nemačkoj, bolnica Schwabing u Minhenu i Univerzitet Regensburg u Nemačkoj na projektu razvoja naprednih sistema Plazme za medicinske svrhe.

 
Adtec-ov prvi medicinski proizvod, MicroPlaSter alpfa razvijen je 2005 i korišćen je kao naučno sredstvo u studiji o efektima hladne atmosferske plazme na biofilm i bakterijske infekcije kod hroničnih rana. Nasledio ga je 2008 MicroPlaSter beta, naprednija jedinica koja je korišćena u drugoj fazi kliničkih studija. MicroPlaSter beta se koristi uspešno u lečenju stotina pacijanata u velikim studijama. Sa preko 3,500 dokumentovanih tretmana na pacijentima, Adtec Plasma Sistem je najizučavaniji sistem sa hladnom plazmom koji postoji.
 
Adtec SteriPlas je treća generacija Adtec Plasma Sistema. Dizajniran i proizveden u Velikoj Britaniji.
SteriPlas ima bolje performanse koje omogućuju sigurno korišćenje u širem rasponu kliničke primene, uključujući hronične i akutne rane, dermatologiju, lečenje opekotina i klinička istraživanja.

www.adtecplasma.com